Bekijk project
Route
Nieuws & verhalen

De vier puzzelstukjes van MICA

Begin maart 2019 staat er voor het eerst een verhaal in de krant. FB Oranjewoud heeft als eigenaar grote plannen met het pand aan de Sixmastraat in Leeuwarden waar mediabedrijf NDC is gevestigd. ‘We willen het terrein een nieuwe invulling geven en een verbinding leggen met de binnenstad’, zegt Tjeerd van der Hoek van FB Oranjewoud op dat moment.

Die invulling is dan nog vaag, maar de ontbrekende stukjes in de puzzel vallen in de maanden daarna op zijn plaats.

Puzzelstukjes

1. De gemeente ontwikkelt een visie op stadsontwikkeling langs de Spoorzone. Een gebied dat loopt van de Werpsterhoek, langs de Marshallweg en het station naar de oostkant van de stad langs de spoorlijn naar Groningen. Het terrein van NDC mediagroep als een campusgbied voor innovatie maakt daar deel van uit.

2. In Leeuwarden sluimert al langer het idee om in het vervolg op Leeuwarden-Fryslaân 2018 een centrum voor de creatieve industrie te ontwikkelen. ‘Voor het onderwijs in de creatieve sector is dit van belang. De doorlopende leerlijn tot en met het wetenschappelijk onderwijs is bestendigd, maar een nog vruchtbaarder samenwerking met het bedrijfsleven kan ontstaan als er daadwerkelijk zo’n creatieve hub ontstaat. Resulterend in hoogwaardige werkgelegenheid’, concludeert de Leeuwarder wethouder Friso Douwstra (Onderwijs en Economie).

3. Intussen kijken de onderwijsinstellingen naar een veel betere aansluiting op het bedrijfsleven. De kloof is te groot. De inhoudelijke ontwikkelingen in de creatieve sector gaan razendsnel. Het onderwijs moet daar dichter op aangesloten worden.

4. In het bedrijfsleven ontstaat een groeiende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige geschoolde young professionals.

Ontwikkeling

Het Friesland College, NHL Stenden en NDC mediagroep sluiten een samenwerkingsovereenkomst en vragen met ruim twintig partners met succes een RIF-subsidie bij het Ministerie van Onderwijs aan. Speerpunten: Onderwijsontwikkeling, Professionalisering Medewerkers, Campusvorming en de ontwikkeling van een open Kennisplatform.

Door de lockdowns als gevolg van de coronacrisis liep de voortgang van het project (zowel inhoudelijk als qua bouw) bijna een jaar vertraging op. Een jaar na de subsidietoekenning gaat de Media Innovatie Campus op 22 juni 2021 de volgende fase in. Met de onthulling van naam (MICA) en beeldmerk en het tekenen van een overeenkomst tussen de gemeente Leeuwarden en FB Oranjewoud over de ontwikkeling van het gebied.