Bekijk project
Route
Nieuws & verhalen

‘Het gebied moet een open karakter krijgen’

In opdracht van stichting FB Oranjewoud en Kroeze & Partners onderzoekt GEAR de mogelijkheden om het terrein en de gebouwen van Mediahuis Noord (voorheen NDC mediagroep) in Leeuwarden te veranderen in een mediacentrum met ruimte voor nieuwe kantoorgebouwen, innovatieve bedrijven, parkeergarages en mogelijk huisvesting voor studenten.  Het terrein moet een nieuwe invulling krijgen waarbij het belangrijk is om verbinding te leggen met de binnenstad, Wetsus en het gebied waar onder andere Van Hall Larenstein is gevestigd.

Multidisciplinaire samenwerking

GEAR (Leeuwarden, 2012) is een coöperatie van ontwerpers die inzet op multidisciplinaire samenwerking op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. In permanente en wisselende samenstelling werkt GEAR in teams van (landschaps-) architecten, planologen, kunstenaars, grafisch ontwerpers en uitvoerende partijen aan ambitieuze projecten. Dit leidt tot vernieuwende en inspirerende ontwerpen.

Op dit moment bestaat GEAR uit drie zelfstandige Friese architectenbureaus, elk met zijn eigen expertise en kwaliteiten. Achterbosch Architecten (Leeuwarden), Borren Staalenhoef Architecten (Leeuwarden) en TWA Architecten (Burdaard) vormen samen Coöperatie GEAR; een sterk samenwerkingsverband dat over de kennis, ervaring en capaciteit beschikt om een breed scala aan projecten op te pakken.

De eerste drie projecten van GEAR zijn inmiddels opgeleverd. De WaterCampus Leeuwarden, het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector, werd begin 2015 in gebruik genomen. In oktober 2015 werd de Elfstedenhal, de Leeuwarder IJshal geopend. Begin 2018 is het Afsluitdijk Wadden Center geopend, een nieuw iconisch gebouw aan de Friese kant van de Afsluitdijk. Inmiddels is het meest circulaire gebouw van Friesland – het Swettehûs – in uitvoering.

Barrières slechten en verbindingen maken

Jacob Borren en Bauke Tuinstra hebben een uitgesproken visie over de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Media Innovatie Campus. Jacob Borren: ‘Ik zie een bijzondere ontwikkeling. FB Oranjewoud wil hekken weghalen en het eiland waarop Mediahuis Noord (voorheen: NDC mediagroep) nu gevestigd is, ontsluiten. Het hele gebied inclusief de WaterCampus, Van Hall Larenstein, de Oostergoweg en het Sixmaplein een open karakter geven. Dat is bijzonder, want overal in Nederland worden juist hekken neergezet. Dit is een eigenzinnige en mooie keuze. Het is ook onze keuze. Het betekent dat we barrières moeten slechten, verbindingen tot stand moeten brengen tussen de eilanden Mediahuis, WaterCampus, Van Hall en het Sixmaplein. Er komt een eind aan kruip door – sluip door verbindingen. Niemand weet op dit moment precies waar je moet lopen, fietsen, het is onduidelijk. Chaotisch zelfs.

Als je vanaf de zuidkant van de stad komt, vormt dit nieuwe ontsloten gebied straks een laatste halteplaats voor de entree van het oude centrum. Vanaf zuidkant kom je dan gevoelsmatig eerder in de stad. Vanuit de Zuidlanden bijvoorbeeld. Maar ook het MCL trek je dichter naar het centrum toe. Nu is de huidige monocultuur op dit eiland dodelijk. Het is een ingesloten, ontoegankelijk eiland.’

Bauke Tuinstra: ‘Vanaf ‘Van Hall’ moet straks eigenlijk de entree naar het centrum van de stad beginnen. De gebouwen aan de Oostergoweg, die nu op het Sixmaplein gericht zijn, zouden hun vizier 180 graden moeten draaien. Je moet het gevoel krijgen van een prachtige boulevard, statige bomen. Daar rijd je al de levendige stad binnen. Gevoelsmatig: we gaan een mooie schil tegen het oude stadscentrum aan leggen. De stad een beetje uitbreiden. De weg krijgt meer vertakkingen, waardoor de snelheid getemperd wordt, want je bent immers in de stad. Je rijdt niet meer op een snelle weg. Het maakt gevoelsmatig de afstand tussen de buitenwijken en de stad kleiner.

Maar ook vanaf de westkant ontstaat er een interessant nieuw lint zuidelijk van het oude historische centrum. Van de ontwikkelingen in het WTC-gebied met het nieuwe Cambuurstadion, de mooi ontwikkelde Tesselschadestraat, langs Markt058, het stationskwartier naar het kwadrant met Mediahuis, WaterCampus, Van Hall en het Sixmaplein. En vanaf het noorden van de stad ontstaat een creatief lint: Kanselarij, Blokhuispoort, Fries Museum, University Campus en de Media Innovatie Campus.’