Bekijk project
Route
Projecten
Actueel

Nieuws en generatie Z

Mediahuis Noord, uitgever van onder andere Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden, zoekt naar mogelijkheden om jonge nieuwsconsumenten aan zich te binden.

Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever

‘Kan MICA ons helpen om generatie Z via bestaande of nieuwe platforms aan de nieuwsvoorziening van Mediahuis te binden?’, is de vraag.

De vraag haakt in op een eerder onderzoek van Reuters Institute for the Study of Journalism en het Commissariaat voor de Media uit juni 2020, met de conclusie: ‘Jongeren en ouderen komen hierdoor op heel verschillende manieren aan hun nieuws. Ouderen (de ‘leesgeneratie’) maken nog altijd vooral gebruik van traditionele media en merken. Jongeren “kijken en/of luisteren” vooral naar nieuws.

Uitdagingen
Uitdagingen
Uitdagingen

Het project met Mediahuis Noord is in november 2021 gestart met drie stellingen:

Jongeren voelen zich niet aangetrokken door onderwerpkeuzes, tone of voice, gebruikte platforms en vormen die mainstream media hanteren en maken daarom gebruik van andere kanalen voor hun nieuwsvoorziening.
Jongeren zijn bereid voor content te betalen (streamingdiensten) maar alleen als de aangeboden producten toegevoegde waarde hebben.
Jongeren hechten minder waarde aan betrouwbaarheid en herkomst van nieuws en hanteren minder nadrukkelijk gangbare journalistieke principes over hoor en wederhoor, feiten en meningen.

Vervolgens gaat MICA samen met Mediahuis Noord in lijn met de MICA-werkwijze in zes fases aan de slag: Inleven – Uitdaging – Creatie – Prototype – Testen – Impact. Ontdek via deze website de voortgang van het project. De onderzoeksresultaten worden in juni 2022 gepubliceerd.