Bekijk project
Route

Zo werken we

Impact maken

De wereld van media en communicatie is altijd in beweging. Er is behoefte aan wendbaarheid om in te spelen op complexe vraagstukken die de samenleving opwerpt.

Een complexe samenleving vraagt om creativiteit en nieuwsgierigheid. Mensen die de grenzen opzoeken en overgaan. Wij noemen deze mensen creatieven. Zij kunnen die vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te lijf gaan. En zijn niet bang zijn om te experimenteren met nieuwe ideeën. Dat is waar innovatie en creatie over gaan. En waar creativiteit impact kan maken.

Creatieve bouwstenen

De Media Innovatie Campus faciliteert de creatieven die onze samenleving nodig heeft. Het is een veilige plek, met een bijbehorend ecosysteem, waar studenten, young professionals, onderwijsinstellingen en bedrijven elkaar ontmoeten om vanuit de media- en communicatiebranche te werken aan de bouwstenen voor de oplossingen van morgen.

De Media Innovatie Campus is een creatieve hotspot waar verbinden, creëren en leren belangrijker zijn dan alleen maar presteren en gelijk hebben. Wij leveren creatieve bouwstenen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en/of bijdragen aan een duurzame economie. Bedrijven en organisatie die ons weten te vinden zijn hierdoor in staat zichzelf te verbeteren en hun innovatief vermogen te versnellen.

Om dit te bereiken werken wij in de regio samen in co-creatie met de bedrijven en instellingen die ons uitdagen en de partners in ons netwerk met hun expertise, kennis, netwerk en opleidingen. De methodiek die we hanteren is gebaseerd op design-thinking.

We werken in zes fases:

Inleven
Het verzamelen van informatie.
Uitdaging
De probleemstelling zo helder mogelijk krijgen.
Creatie
Met een multidisciplinair team tot innovatieve ideeën komen.
Prototype
Werken aan een eerste versie van de oplossing.
Testen
Wat werkt, wat werkt niet?
Impact
Starten we een vervolgonderzoek of komt er een go-to-market?

Benieuwd wat MICA voor jou kan betekenen?

Neem contact met ons op en kijk alvast bij de voorbeeldcases hoe we in de praktijk aan het werk zijn.